Regler

Här kan du läsa om regler kring ditt arrangemang, Alliansföreningen kan avbryta arrangemanget om inte regler följs.

*

Praktiska regler:

Nedervåningen har parkettgolv, använd därför alltid vagnar för transporter inomhus, skjut aldrig något över golven, det fastnar alltid ett gruskorn som drar upp repor. Håll alltid efter vatten/drickaspill på golven.

Stapla möbler enligt beskrivningar i möbelförrådet, max fyra i höjd av de ”vanliga” stolarna annars rasar det. Vi packar aldrig möbelförrådet överfullt utan det står stolar staplade ute i salen också. Ryggar utåt så man kan ta stolar med stolvagn sedan.

Inga häftstift eller spik/skruv i väggar/golv/tak, ingen tejp i taken (river bort färgen). Ingen kladdig vävtejp någonstans som är omöjlig få bort (a la billig Biltema och liknande). Ingen konfetti utomhus i parken som blåser bort och skräpar ner. Håll rent utanför huset, inga sopor utomhus. Rökfritt inomhus, marschaller endast på grusunderlag med avstånd till hus, aldrig på trävirke.

Ingen eld eller fyrverkeri inomhus, värmeljus i hållare är ok.

Återvinning finns bakom huset för glas och metall, ej för kartong, ta kartong till återvinning istället för att trycka ner i soporna. Det finns ett stort grönt kärl för brännbart, där slängs enbart brännbart och inget annat. Även ett mindre kärl enbart för kompost. Har ni mer sopor än vad som ryms i kärlen måste ni själva transportera bort dessa sopor.

All utrustning man använder skall städas av och återställas som man fann den, alla maskiner, möbler, kylar, köksbänkar, lådor, glas osv. som används skall städas av.

Huset får inte lämnas olåst eller med öppna fönster, inte lämnas med diverse maskiner igång såsom diskmaskin, scenutrustning som rökmaskiner och liknande, värmeplattor, listan kan göras lång. Stäng av apparatur och allt elektriskt som inte absolut måste vara igång om ni lämnar lokalen. Släck lampor, stäng vattenkranar.

Efter klockan 03.00 får ingen aktivitet pågå i huset, gäster skall ha lämnat, det skall vara tyst. Efter klockan 00.00 skall musik spelas med speciell hänsyn till grannar i närheten, fönster och dörrar mot parken (närmaste bostadshus) skall då hållas stängda. Speciellt sommartid är det mycket vanligt att gästerna själva öppnar för att få ventilation, det krävs kontinuerlig uppsikt.

*

Ansvarig hyresgäst skall:

Ansvarig hyresgäst skall finnas tillgänglig i huset under förhyrningen, om ansvar/nyckel tillfälligt lämnas över skall ersättare få tydlig info: hur saker i huset fungerar, brandskydd, hur möbler och dekor m.m. hanteras enligt ovan. Vi i Alliansföreningen skall kunna hitta ansvarig hyresgäst i lokalen eller nå på telefon. Om ansvarig hyresgäst håller sig undan ett arrangemang av festkaraktär och vi inte kan få kontakt trots upprepade försök kommer vi att avbryta arrangemanget och utrymma lokalen.

Ansvarig hyresgäst ansvarar för ordningen under arrangemanget. Arrangemanget skall ske på ett säkert sätt, regler skall följas. Skador på hus, inredning och utrustning som uppkommit under arrangemanget skall ersättas av ansvarig hyresgäst som i sin tur får kräva den som orsakat skadan, tex. vattenskador och kraftiga repor på parketten, vinolyckor på klädda möbler, kraschade speglar, krossade glas och tallrikar, barn som klottrat på väggar, tejp i tak som rivit med färg etc.

*

Nyckel, tillträde, betalning, avsyn:

Vi lämnar inte ut nyckel föregående dag, vi öppnar huset aktuell dag för förhyrningen klockan 09.00 tidigast, tidigare enligt överenskommelse. Hyresgäst får nyckel (ibland behövs det ingen nyckel, kan vara enklast) och ansvarar för den, borttappat nyckel ersätts med 1000kr. Vid tillträde av lokalen besiktigas skicket tillsammans uthyrare/hyresgäst. Klagomål på städ, utrustning osv. måste tas upp då, vi diskuterar inte detta efter ett arrangemang. Hyresgästen skall återställa lokalen till exakt den nivå som rådde vid tillträdet, eller bättre.

Vi vill inte ha nattliga aktiviteter dagarna före ett arrangemang. Diskutera med oss om ni behöver ”jobba sent” för att hinna rigga klart osv. Huset skall vara stängt, släckt och låst nattetid, behöver det vara någon i lokalen nattetid måste vi veta vem/vilka och varför.

Inbetalning av hyror sker till plusgiro 700126-6 eller Swish 123 648 97 10, märk inbetalningen med ditt namn, kan räcka med ”Jonsson” tex. Betalningen skall vara inne senast dagen arrangemanget äger rum, är det ett helgarrangemang skall betalning ske senast fredag före helgen. Vi fakturerar inte digitalt utan enbart via mail eller post, och enbart efter överenskommelse.

/Alliansföreningen 2023, uppdat. 231030