Föreningarna

Ljungskilegården är ett föreningsdrivet hus, här finns lokala föreningar som hyr lokaler och har aktiviteter. Föreningarna som tillsammans bildar Alliansföreningen Ljungskilegården är:

Ljungskile Teatersällskap, Friluftsfrämjandet, Hälle IF, Föreningen L´JAZZ i Ljungskile, SPF Boule, Rädda Barnen, Ljungskile Samhällsförening, Ljungskile Jaktkrets + Älgskötselområde

/Uppdat. 240601