Boule

Bouleföreningen håller banorna i ordning med start i maj, det är gratis att spela. Tag enklast med egna klot eller kontakta oss.